Aktivnosti

 

 

Aktivnosti koje smo do sada realizovali su :

1. edukacije: obuke (jezik, informatička obuka, obuke za zanatska zanimanja, radionice za pokretanje sopstvenog biznisa);

2. poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi i osoba sa invaliditetom kroz grupe za samopomoć i aktivnosti u javnim radovima.

3. mobilni timovi za rad sa stanovnicima iz ruralne sredine.

4. klubovi za starije u seoskoj sredini

5. volonterski programi za decu i omladinu

6. programi psihosocijalne podrške za saradnike i korisnike (radionice, izleti, kampovi)

7. programi ekonomskog osnaživanja kroz grant program

8. kampanje i lobiranje