Edukacije

Udruženje Viktorija je lokalni trening provajder, sertifikovan za izvođenje edukacija. Sertifikate je izdala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR)

Edukacije se izvode po kurikulumu na bazi kompentencije modula.

Udruženje Viktorija u protekle tri godine realizuje neformalne edukacije u domenu zanatskih i uslužnih zanimanja za izbegla i interno raseljena lica u saradnji sa Fondom za mikro razvoj.

U edukacije su uključne osobe kojima je potrebna prekvalifikacija radi zaposlenja.

Postoje edukacije za sledeća zanimanja: frizeri, moleri, keramičari, podopolagači, varioci...

Postoje takođe i kursevi iz informatike i za učenje stranih jezika