Introduction

Welcome to the official website of the civil association Viktorija.

The mission and main goal of our organisation is social, economic and educational development of the community. So far, more than 150 minor and mayor projects have been implemented, aided by donors ( ECHO, UNICEF, UNHCR, OXFAM, IOCC, Help Age International, EAR, European Commission, Handicap International, BCIF, Ministry of Labour and Social Policy, etc.).

Our target groups are the following:

1.The elderly in urban and rural areas
2.The unemployed
3.The disabled
4.Children and youth
5.Socially vulnerable categories of population ( Re, IDPs, Roma, etc. )


"Svojim rukama do zarade" - UNHCR/DRC/DMRE/VIKTORIJA

Projekat "Svojim rukama do zarade" je realizovan u toku 2011. godine na teritoriji tri opštine: Kraljevo, Ćuprija i Knić.

Svrha projekta je pomoć i podrška interno raseljenim i izbeglim licima kroz obuke, prekvalifikacije i dohodovne pakete za otpočinjanje ili proširenje postojeće delatnosti.

Ovim programom je obuhvaćeno 70 porodica u tri opštine.

Projekat je realizovan pomoću donatorskih sredstava UNHCR-a u realizaciji Danskog Saveta za izbeglice, DMRE-a i udruženja Viktorija.

Svi korisnici su uspešno završili obuku o pokretanju i vodjenju sopstvenog posla dok je 50 korisnika prekvalifikovano u druga zanimanja kroz praktične obuke u trajanju od 2 do 3 meseca, čime su stekli neophodna znanja i veštine za samostalno obavljanje delatnosti.


Podrška civilnom društvu - Evropska Unija

Projekat "Podrška civilnom društvu za lokalni društveno-ekonomski razvoj i socijalno uključivanje" - realizuje Fond za mikro razvoj u partnerstvu sa našim udruženjem a finansira ga Evropska unija.

Cilj projekta je podrška aktivnom učešću civilnog društva u procesu lokalnog društveno-ekonomskog razvoja i uključenosti socijalno ugroženih grupa putem:

1. Povećanja šansi za zaposlenje kroz savetovanje i upućivanje na inicijative drugih institucija u okviru lokalnih zajednica

2. Poboljšanja obrazovnih/stručnih veština i kapaciteta korisnika i njihovih šansi za zaposlenje.

Projekat je usmeren na pružanje podrške socijalno ugroženim ljudima, Romima, mladima bez radnog iskustva, kao i dugoročno nezaposlenim osobama.

Glavne aktivnosti za realizaciju projekta su:

1. Savetovanje - određivanje pravca karijere

2. Kursevi stručnog osposobljavanja i treninzi na bazi kompetencije modula

3. Povećanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta

Trajanje projekta je do 1. jula 2012. godine.


Servis za podršku osobama sa invaliditetom - MINRSP

Projekat realizuje Udruženje Viktorija u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara - Šumadija iz Kragujevca a finansiran je od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Cilj projekta je unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom kroz razvoj servisa podrške. U projekat je uključeno oko 200 korisnika različitog stepena invalidnosti.

Usluge Servisnog centra su:

- Pranje i peglanje

- Sitne zanatske prepravke - krojenje i šivenje

- Servis nabavke

- Zdravstveni servis - merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska

U toku projekta su predvidjena četiri jednodnevna izleta za korisnike i članove njihovih porodica.

Trajanje projekta je do marta 2012. godine.


Edukacije - Fond za mikro razvoj/UNHCR

Udruženje Viktorija je lokalni trening provajder, sertifikovan za izvođenje edukacija. Sertifikate je izdala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR)
Edukacije se izvode po kurikulumu na bazi kompentencije modula.

Udruženje Viktorija u protekle četiri godine realizuje neformalne edukacije u domenu zanatskih i uslužnih zanimanja za izbegla i interno raseljena lica u saradnji sa Fondom za mikro razvoj.

U edukacije su uključne osobe kojima je potrebna prekvalifikacija radi zaposlenja.

Edukacije su u trajanju od 2 do 4 meseca i sastoje se od teoretskih i praktičnih modula, pri čemu su moduli prilagodjeni polaznicima i omogućavaju da polaznici na najbolji način steknu znanja i veštine za samostalno obavljanje delatnosti


Javni radovi za osobe sa invaliditetom - Nacionalna služba za zapošljavanje

U toku 2011. godine, na teritoriji grada Beograda, realizovali smo Javni rad za osobe sa invaliditetom.

Ovaj vid pomoći i podrške osobama sa invaliditetom je podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva ekonomije.

Angažovano je 10 osoba koje su radile na ovom programu a koje su bile dugoročno nezaposlene. Na početku projekta, svi angažovani su uspešno završili obuku za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom.

Program je završen u januaru 2012. godine.