Istorijat

Udruženje Viktorija je nastalo 1991. godine kao građanska inicijativa grupe intelektualaca iz Kragujevca sa ciljem da se suprotstave naglom pogoršanju uslova života u lokalnoj zajednici.

Godine 1999. organizacija je zvanično registrovana kod saveznog ministarstva pravde.

Misija organizacije je socijalni, ekonomski i edukativni razvoj zajednice.

Do sada je ralizovano preko 150 manjih i većih projekata uz podršku donatora (ECHO, UNICEF, OXFAM, IOCC, Help Age International, EAR, European Commission, Handicap International, BCIF, Ministarstvo za rad i zapošljavanje...).

Aktivnosti koje smo realizovali su :

1. edukacije: obuke (jezik, informatička obuka, obuke za zanatska zanimanja, radionice za pokretanje sopstvenog biznisa);

2. poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi i osoba sa invaliditetom kroz grupe za samopomoć i aktivnosti u javnim radovima.

3. mobilni timovi za rad sa stanovnicima iz ruralne sredine.

4. klubovi za starije u seoskoj sredini

5. volonterski programi za decu i omladinu

6. programi psihosocijalne podrške za saradnike i korisnike (radionice, izleti, kampovi)

7. programi ekonomskog osnaživanja kroz grant program

8. kampanje i lobiranje