Javni radovi

Šta su javni radovi?

Javni radovi su mera aktivnog zapošljavanja socijalno osetljivih kategorija stanovništva. Javni radovi po prvi put u Srbiji, realizovani 2005 g. kroz projektat EAR-a , kroz aktivnosti geronto-domaćica.
Od 2006.g program javnih radova, geronto-domaćica finansiran je od strane Ministrastva za rad i zapošljavanje

DONATORI Evropska agencija za rekonstrukciju oktobar 2005. – oktobar 2006. Ministrastvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Decembar 2006. – jun 2007.

Cijevi našeg rada su: Poboljšanje uslova života starijih ljudi i osoba sa invaliditetom Obezbedjivanje pristupa servisu koji je posebno kreiran za potrebe starijih ljudi i osoba sa invaliditetom Pospešivanje zapošljavanja marginalizovanih grupa kroz javne radove (invalidi, samohrane majke, osobe sa dugim stažom čekanja na posao) Ekonomsko osnaživanje socijalno osetljivih kategorija Borba protiv materijalnog i duhovnog siromaštvaSvaka osoba angažovana u javnim radovima pruža uslugu za 2 korisnika dnevno, 5 dana nedeljno što čini 10 korisnika po jednom zaposlenom u javnim radovima.

Aktivnosti koje se realizuju kroz javne radove su:

· pružanje usluge lične i kućne higijene,

· nabavke ( hrane, lekova…),

· plaćanje komunalija,

· usluge pratioca,

· psiho-socijalna podrška…

Ciljne grupe Socijalno izolovani stariji ljudi, osobe sa invaliditetom, hronično nezaposleni (žene preko 50 godina, samohrani roditelji, tehnološki višak, osobe sa nekom vrstom invalidnosti), izbeglice , raseljena lica i lokalno socijalno ugroženo stanovništvo

Trenutno je kroz javne radove zaposleno 32 osobe koje pružaju usluge pomoći i podrške starijim ljudima na teritoriji centralne Srbije. Programom je obuhvaćeno 268 korisnika, i njima se mesečno pruži oko 12000 usluga (kućna i lična higijena, nabavka, pratilac)

 

REZULTATI PROJEKTA Trajanje javnih radova u opštinama Kragujevac i Rača 14 meseci Broj zaposlenih 27 Broj korisnika uključenih u program starijih od 60 godina 262 Ukupan broj pruženih usluga mesečno 17000 36% radno angažovanih u projektu su po prvi put zasnovali radni odnos 80% radno angažovanih je jedini član porodice sa primanjima