Projekti

Deset najvećih projekata:

1. „Centar za borbu protiv siromaštva“ 2005/2006 donator EAR

2. „Programi zapošljavanja i samozapošljavanja mladih“ 2005/2006 donator EAR

3. „Obuke za nezaposlene“ 2006 donator EAR

4. „Stariji ljudi za sebe i brži razvoj njihove zajednice“ 2004/2006 Donator EC (Evropska komisija)

5. „Grupe za samopomoć starijih“ 2004. donator Help Age International

6. Program Javnih radova 2006/2008 donator Ministarstvo rada i socijalne politike

7. „Obuke za zanatska zanimanja“ 2005/2007 donator MDF–UNHCR

8. „Grupe za samopomoć starijih kao nov socijalni model“ 2006 donator BCIF

9. „Programi ekonomskog osnaživanja za izbeglice i raseljena lica kroz grant program“ 1998/2002

10. „Psihosocijalna podrška za decu i omladinu“ – radionice, izleti, kampovi. 1999/2000 donator DRC Danski savet za izbeglice


Teritorijalna pokrivenost

Delujemo na području Centralne Srbije.

Postoje četiri kancelarije udruženja „Viktorija“:

Dve u Kragujevcu u ulicama Janka Veselinovića 90 i Milentija Popovića 1.

Jedna kancelarija u opštini Knić i jedna kancelarija u Beogradu.

Ciljna grupa

Socijalno osetljive kategorije stanovništva i to: · izbeglice · raseljena lica · samohrani roditelji · hronično nezaposlena lica, posebno žene · stariji ljudi · osobe sa invaliditetom · društveno marginalizovane grupe